Apakah itu Collection?

Apakah itu Collection?

Collection merupakan kumpulan dari momen dan pack yang dimiliki oleh kolektor, momen yang ingin ditawarkan kepada kolektor lain dan quest yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan reward.